เชื่อมต่อรางน้ำฝนสเตนเลสบนอาคาร 4 ชั้น โดยเชื่อมต่อในระยะ 3 เมตร เพื่อการระบายน้ำฝนที่ดีขึ้น