รางน้ำฝนที่ติดตั้งปลายหลังคาอาคาร 3 ชั้น เป็นสิ่งประกอบอาคารที่ช่วยปกป้องสีอาคาร รวมถึงปกป้องพื้นของอาคาร เนื่องจากรางน้ำฝนเป็นตัวที่ควบคุมทิศทางน้ำฝน และลดความแรงของน้ำฝน 

สำรวจหน้างาน อาคาร 3 ชั้น

งานติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส ขนาด 6 นิ้ว

เชื่อมต่อรางน้ำฝนสเตนเลสบนอาคาร 4 ชั้น โดยเชื่อมต่อในระยะ 3 เมตร เพื่อการระบายน้ำฝนที่ดีขึ้น