รางน้ำฝนหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับ หลังคาที่จอดรถ ของบ้านภายในโครงการ หมู่บ้านภัสสร ไพรด์ พระราม5-สิรินธร (Passorn Pride Rama V – Sisindhorn)

สำรวจหน้างาน ก่อนการติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส

พื้นที่ปลายหลังคาจอดรถ ที่ยังไม่ได้ติดตั้งรางน้ำฝน คุณลูกค้าต้องการติดตั้งรางน้ำฝน และแก้ไขปัญหาน้ำฝนไหลย้อนเข้าใต้ผ้า

ติดตั้งตะขอรับรางน้ำฝน (Bracket gutter)

กิจเจริญ รางน้ำฝน ติดตั้งตะขอรับรางน้ำฝน ในความห่าง 50cm. ต่อ 1 ชิ้น ตามมาตราฐานการติดตั้ง เพื่อรับน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพ

ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส พร้อมท่อน้ำฝนสเตนเลส