รางน้ำฝนสังกะสีพับขึ้นรูปตามแบบที่โครงการกำหนด โดยรูปแบบของรางน้ำฝน เป็นรางน้ำฝนทรง ป.ปลา พร้อมส่วนปีกขยายป้องกันน้ำย้อน และสำหรับวางแผ่นหลังคาพับ ในส่วนของปีกฝั่งสูงจะยึดตามแนวโครงเหล็ก เพื่อป้องกันการล้มพับของรางน้ำฝน