พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างอาคาร เป็นจุดที่มีช่องว่าง และช่องว่างนี้อาจจะส่งผลให้น้ำฝนตกลงในบริเวณดังกล่าวนี้ การจะปิดช่องว่างนี้สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งในวิธีนั้นคือการติดตั้ง Flashing เพื่อควบคุมทิศทางของน้ำฝน ให้ไหลลงในตำแหน่งที่ต้องการโดยทางโครงการได้เลือกใช้วิธีดังกล่าวนี้ และใช้วัสดุเป็นสแตนเลส เพื่อความคงทน ตามคุณสมบัติของสเตนเลส

สำรวจหน้างาน ก่อนติดตั้ง Flashing อาคาร ICT

ติดตั้ง Stainless steel flashing 304