สำนักงานคลินิคสัตว์ป่า ภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการปรับปรุงหลังคาและรางน้ำฝนใหม่ เนื่องจากเปิดใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว ภายในพื้นที่ร่มรื่นมีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ใกล้ เนื่องจากต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวหลังคาและรางน้ำฝน จะมีเศษใบไม้ที่หล่นล่วงค้างบนหลังคา และรางน้ำฝน จึงจำเป็นต้องมีการดูแลที่บ่อยขึ้น หากใบไม้สะสมเป็นจำนวนมาก อาจทำให้หลังคา และรางน้ำฝนเสียหายได้