อาคารสร้างใหม่ที่ดำเนินการสร้างโดย บริษัท เอทีมเฮ้าส์ จำกัด รูปแบบของอาคารจะมีรางน้ำฝนสำหรับรองรับน้ำจากหลังคาชั้นบน และหลังคาโครงจอดรถ โดยใช้รางน้ำฝนสเตนเลสเกรด201 ขนาด 6 นิ้ว

สำรวจหน้างาน ก่อนติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลสเกรด201

ทางโครงการได้ติดตั้งนั่งร้าน (scaffolding) สำหรับงานภายนอกไว้แล้ว เป็นจุดที่ทีมช่างรางน้ำฝนสามารถขึ้นทำงานได้ 

ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลสเกรด201