พื้นที่ส่วนขยาย สร้างเป็นอาคาร ป้อม รปภ. ในส่วนของรอยต่ออาคารที่เกิดช่องว่าง กิจเจริญ รางน้ำฝน ได้ติดตั้งร่องรางน้ำฝนสเตนเลสเพื่อรองรับน้ำฝนจากหลังคาทั้ง 2 อาคาร

สำรวจหน้างาน หลังคาทั้ง 2 อาคารก่อนการผลิตรางน้ำฝน

งานติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส304 หนา 0.4MM. สำหรับหลังคาคู่

พื้นที่สำหรับติดตั้งรางน้ำฝนมีช่องว่าง 7cm. จึงต้องพับรางน้ำฝนขนาดพิเศษ เพื่อรองรับน้ำจากหลังคาทั้ง 2 ฝั่ง

งานติดตั้งท่อน้ำฝนสเตนเลส304 กลมขัดเงา

ท่อแป๊บเสเตนเลสกลม เป็นรูปแบบท่อที่เน้นความแข็งแรงและสวยงาม