คุณลูกค้าได้ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสีเดิม มาร่วมกว่า 10 ปี ต้องการเปลี่ยนรางน้ำฝนใหม่โดยใช้วัสดุเป็น รางน้ำฝนสเตนเลสเกรด304 หนา 0.4mm. พร้อมรื้อถอนรางน้ำฝนเดิมที่ชำรุด

สำรวจหน้างาน ก่อนการติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส

ในการสำรวจหน้างาน พบว่าพื้นที่หลังคาชั้น1 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับขึ้นทำงาน มีโครงหลังคาเป็นวัสดุไม้เก่า จากลักษณะแล้วไม่เหมาะกับการขึ้นทำงานจึงต้องเปลี่ยนแนวทางการขึ้นทำงาน โดยเลือกใช้บันไดสไลด์ที่รองรับการทำงานสูงที่ 8 เมตร เพื่อขึ้นทำงานที่หลังคาชั้น2

ติดตั้งตะขอรับรางน้ำฝน (Bracket gutter)

หลังจากรื้อถอนรางน้ำฝนเดิม และตะขอรางน้ำฝนเดิมแล้ว ก็ได้ดำเนินติดตั้งตะขอรับรางน้ำฝนใหม่ โดยกำหนดระยะที่ 50cm. / 1 ตัว

ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส พร้อมน้ำฝนสเตนเลส

ระยะของตะขอรับรางน้ำ ที่ถูก Set พร้อมถ่ายระดับไว้แล้ว ถึงขึ้นตอนการติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลสความยาว 13 เมตร พร้อมท่อน้ำฝน 1 จุด ที่ได้ถ่ายระดับมาจุดหน้าบ้าน