เนื้อหาจาก www.finearts.go.th “วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๙ น. พระพิพัฒน์จริยาลังการ (บุญชู เขมปุญฺโญ ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมในพิธีบวงสรวงบูรณะพระอุโบสถวัดปรินายกวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการกองโบราณคดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี”