รางน้ำฝนสเตนเลสพับขึ้นรูป โดยเป็นรูปแบบที่ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดของทีม Architect จึงได้ใช้รูปแบบพิเศษดังกล่าวนี้ และเลือกใช้วัสดุชิ้นงานเป็นสเตนเลสเกรด304 เน้นการเชื่อมต่อที่ทนทานโดยใช้วิธีการเชื่อมด้วยอาร์ก้อน เลือกความหนาของแผ่น 0.7 mm. ที่เหมาะสำหรับงานเชื่อมอาร์ก้อนโดยตรง

ตัวรางน้ำฝนสเตนเลส และท่อน้ำฝนสเตนเลส เลือกทำสีให้เข้ากับผิวของอาคาร ในการทาสีรางน้ำฝนและท่อน้ำฝน กิจเจริญ รางน้ำฝน จะทำการทาสีรองพื้นผิวก่อนทุกครั้ง เพื่อความคงทนของสีจริง และลดการหลุดร่อนของสีจริง ตามมาตราฐานของผู้ผลิตสี