ก่อนการติดตั้งรางน้ำฝน ชนิดพับตามแบบ กิจเจริญ รางน้ำฝน ต้องสำรวจหน้างานจริง เพื่อการพับขึ้นรูป และการติดตั้งสมบูรณ์ ในส่วนที่มีงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบก่อสร้าง กิจเจริญ รางน้ำฝน จะ นำเสนอราคา เพื่อให้เจ้าของโครงการ หรือผู้รับเหมาหลัก พิจารณาก่อนการติดตั้ง

รางน้ำฝนสเตนเลสเกรด304 ติดตั้งพร้อมฉากกันน้ำย้อน วัสดุทั้งหมดใช้เป็น Stainless steel 304