ราวกันตกเหล็ก ราวระเบียงเหล็ก ระแนงเหล็ก ติดตั้งในอาคารสำนักงาน สคน.แพร่ ตามรูปแบบ การก่อสร้างของกรมทางหลวง

สำรวจหน้างาน ก่อนการติดตั้งราวจับเหล็ก สคน.แพร่

SP Charoen Built X กิจเจริญ รางน้ำฝน เข้าวัดพื้นที่ เพื่อติดตั้งราวจับเหล็ก ราวกันตกเหล็ก ระแนงเหล็ก และงานประกอบอาคารตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างโครงการ

ติดตั้งราวจับเหล็ก ภายในอาคารสำนักงาน สคน.แพร่

SP Charoen Built x กิจเจริญ รางน้ำฝน เตรียมงานตัด เชื่อม เหล็ก สำหรับงานระเบียงกันตก ภายในอาคารสำนักงาน สคน.แพร่