รางน้ำฝนที่ติดตั้งมานานมากกว่า 5 ปี จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษา หากติดตั้งในพื้นที่ใกล้ต้นไม้ จำเป็นต้องเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดกับรางน้ำฝนโดยการตรวจสอบจะต้องทำความสะอาดรางน้ำฝนทั้งหมดก่อน และหาจุดรั่ว หรือจุดชำรุด รางน้ำฝนบนศาลาธรรมธัช ภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ ตั้งอยู่พื้นที่ต้นไม้ใหญ่ ทำให้มีเศษใบไม้ร่วงลงบนรางน้ำฝนจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นถึงความสำคัญ เพื่อป้องกันและลดความเสียหาย จึงได้จัดให้ดำเนินการทำความสะอาด พร้อมทั้งซ่อมแซมจุดที่ชำรุด เสียหาย เพื่อให้รางน้ำฝนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทำความสะอาดรางน้ำฝน

ซ่อมแซมรางน้ำฝน

ซ่อมแซมรางน้ำฝนสเตนเลสเกรด201 ด้วยวิธีบัดกรีด้วยตะกั่ว ตาม Method ที่นำเสนอมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์