กิจเจริญ รางน้ำฝนได้รับมอบหมายจากคุณลูกค้า ให้ดำเนินการซ่อมแซมรางน้ำฝนเดิม ที่รั่วซึม และน้ำฝนระบายน้ำได้ไม่ดี โดยเบื้องต้นคุณลูกค้าได้ส่ง Plan อาคาร เพื่อประเมินเบื้องต้นก่อน

สำรวจหน้างาน ก่อนการซ่อมแซมรางน้ำฝนเดิม

จากการสำรวจหน้างานพบว่า รางน้ำฝนมีคราบน้ำบริเวณรอยต่อเดิม และมีการตกท้องช้าง พร้อมพบจุดที่ส่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตราย คือตะขอรับรางน้ำฝน (Bracket) เกิดสนิม เนื่องจากวัสดุเดิมเป็นตะขอเหล็ก คุณลูกค้าจึงให้ดำเนินการเปลี่ยนตะขอใหม่เป็นสเตนเลส ปรับระดับรางน้ำฝน พร้อมเชื่อมรอยต่อใหม่ทั้งหมด ความยาวรวม 60 เมตร

ตั้งนั่งร้าน สำหรับทำงานที่สูง

จากการสำรวจหน้างาน พื้นที่ข้างอาคารมีจำกัด ไม่สามารถตั้งบันไดทำงานได้ จึงต้องใช้การตั้งนั่งร้านเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ ในส่วนพื้นที่หน้าบ้านมีพื้นที่เพียงพอสำหรับตั้งบันไดได้