รางน้ำฝนเดิม สังกะสีขนาด 4 นิ้ว ที่ผ่านการใช้งานมามากกว่า 7 ปี เริ่มชำรุดและตกท้องช้าง คุณลูกต้องการเปลี่ยนรางน้ำฝนใหม่ โดยเลือกใช้เป็นรางน้ำฝนสเตนเลส รูปแบบมาตราฐาน ป.ปลา (Standard type: U Shape) เพื่อต้องการให้ปีกรางน้ำฝนไม่ล้นออกแนวรั้วอาคาร