คุณลูกค้าได้รับปรุงบ้านใหม่ (Renovate) โดยได้รื้อถอนรางน้ำฝนเดิม พร้อมติดตั้งรางน้ำฝนใหม่บริเวณหลังบ้าน

รื้อถอนรางน้ำฝนเดิม

รื้อถอนรางน้ำฝนสังกะสีเดิมขึ้นสนิม ไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานใหม่ได้

ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี

ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี พื้นที่หลังคาชั้น3 บริเวณหลังบ้าน