รางน้ำฝนติดตั้งบนอาคารสำนักงาน ที่มีความยาวรวม 40 เมตร โครงการออกแบบให้รับน้ำฝนทั้งสองหลังคา

สำรวจหน้างานก่อนติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี

จากการสำรวจหน้างาน อาคารมีความยาวหลังคา 20 เมตร ได้แบ่งการระบายออกเป็น 2 จุด โดยกำหนดให้ใช้ท่อน้ำฝน 10 เมตร ต่อ 1 จุด เพื่อการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ

ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี และติดตั้งท่อน้ำฝน PVC

รางน้ำฝนสังกะสีขนาด 6 นิ้ว ความยาวรวม 40 เมตร พร้อมท่อน้ำฝน PVC ขนาด 3 นิ้ว 4 จุด ติดตั้งท่อน้ำฝน PVC ที่มุมอาคาร พร้อมถ่ายระดับรางน้ำฝน ตามตำแหน่งของท่อน้ำฝน