Centrifugal Fan หรือพัดลมหอยโข่ง เหมาะสำหรับงานดูดควันในห้องครัว ดูดควันจากเตาทำอาหารตามบ้านเรือน ดูดควันเตาร้านอาหาร หรือดูดควันร้านปิ้งย่าง ก่อนการติดตั้งกิจเจริญ รางน้ำฝน จะดำเนินการประสานงาน Dealer ของครูเกอร์ เพื่อกำหนดรูปแบบการใช้งาน และพื้นที่การทำงาน โดยวิศกร KRUGER จะคำนวนเพื่อกำหนดเครื่องที่เหมาะสมกับรูปแบบและพื้นที่การใช้งานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ