รางน้ำฝนเป็นหนึ่งในส่วนประกอบอาคารสำนักงาน และอาคารห้องน้ำ ของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์

Fabrication work งานเชื่อมโครงเหล็กรับรางน้ำฝน สำหรับอาคารสำนักงาน

งานติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส304 หนา 2.0mm. สำหรับอาคารสำนักงาน