ราวกันตก ราวบันได และราวระเบียงกันตก ติดตั้งในอาคารสำนักงาน สคน.อุตรดิตถ์ ตามรูปแบบ การก่อสร้างของกรมทางหลวง

สำรวจหน้างาน ก่อนการติดตั้งราวจับสเตนเลส สคน.อุตรดิตถ์

ทางโครงการได่ดำเนินการก่อสร้าง พร้อมดำเนินงานสถาปัตย์เรียบร้อย พร้อมสำหรับให้ทีม SP Charoen Built X กิจเจริญ รางน้ำฝน เข้าวัดพื้นที่ เพื่อติดตั้งราวจับสเตนเลสตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างโครงการ

ติดตั้งบันไดสเตนเลส ภายในอาคาร สคน.อุตรดิตถ์

ราวบันไดสเตนเลส ขนาด 2 นิ้ว ติดตั้งภายในอาคารสำนักงานของ สคน.อุตรดิตถ์ ติดตั้งในพื้นที่บันได้ชั้น1 และชั้น2

ติดตั้งราวจับสเตนเลสทางลาด ภายนอกอาคาร สคน.อุตรดิตถ์

ราวจับสเตนเลสทางลาด ขนาด 2 นิ้ว ติดตั้งภายในอาคารสำนักงานของ สคน.อุตรดิตถ์ ติดตั้งในพื้นที่ทางลาดก่อนเข้าอาคาร

ติดตั้งราวกันตกสเตนเลสทางลาด ภายในอาคาร สคน.อุตรดิตถ์

ราวระเบียงกันตกสเตนเลสทางลาด ขนาด 2 นิ้ว ติดตั้งภายในอาคารสำนักงานของ สคน.อุตรดิตถ์ ผู้ออกแบบได้กำหนดติดตั้งความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานอาคาร