รางน้ำฝนที่ติดตั้งบนอาคารสูงเมื่อเกิดความผิดปกติหรือเสียหาย หากไม่มีเครื่องมือสำหรับขึ้นที่สูงจะเป็นเรื่องยากที่จะขึ้นไปสำรวจ และ Maintenance

จากการแจ้งลักษณะความผิดปกติของรางน้ำฝนจากคุณลูกค้า “น้ำฝนล้นออกจากรางน้ำที่ชั้นบนสุดค่ะ” เมื่อ กิจเจริญ รางน้ำฝน ขึ้นไปตรวจสอบแล้วพบว่ารางน้ำฝนมีเศษฝุ่นดินที่สะสมบนรางน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้รางน้ำฝนรับน้ำหนักของฝุ่นดินเป็นเวลานาน รางน้ำฝนจึงเสียระดับหรือตกท้องช้าง ทางทีมจึงได้แจ้งสาเหตุและดำเนินการปรับปรุง

โดยการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ในชั้นตอนแรกจะต้องทำความสะอาดรางน้ำฝนทั้งหมด และเพิ่มท่อน้ำฝนในตำแหน่งที่ตกท้องช้าง (เป็น Option ที่เหมาะสมสภาพแวดล้อมที่นี้ ที่สุด)