บ้านพักอาศัยที่มีการปรับปรุงใหม่หลังคายาว 12 เมตร เลือกใช้รางน้ำฝนสเตนเลสเกรด304 ขนาด 5 นิ้ว เพียงพอต่อการรับน้ำฝน ใช้ท่อน้ำฝน PVC ทาสีขาว เพื่อความสวยงามให้เข้ากับสีตัวบ้าน พร้อมใช้ Pipe hanger support เพื่อความแข็งแรง และเพิ่มความสวยงาม

สำรวจหน้างาน ก่อนติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส304 หนา 0.4mm.

ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส304 หนา 0.4mm.

ติดตั้งท่อน้ำฝนสเตนเลส PVC ทาสีขาว