รัยนาแพรี่ คลินิก (RainaParie Laser & Skin Clinic) ต้องการระบายน้ำฝนจากชั้น 4 ของอาคาร โดยมอบหมายให้ กิจเจริญ รางน้ำฝน ติดตั้งท่อน้ำฝน PVC ขนาด 4 นิ้ว พร้อมทาสีขาว ให้กลืนกับอาคารคลินิก รูปแบบการติดตั้ง ใช้ท่อน้ำฝน PVC ขนาด 4 นิ้ว ติดตั้งแยกออกจาก ท่อน้ำทิ้งของอาคาร เพื่อการระบายน้ำฝนที่สมบูรณ์

สำรวจหน้างาน ก่อนติดตั้งท่อน้ำฝน

ติดตั้งท่อน้ำฝน PVC ขนาด 4 นิ้ว พร้อมทาสีขาว

ทำความสะอาดรางน้ำฝน

ทาง RainaParie Laser & Skin Clinic ต้องการทำความสะอาดรางน้ำฝน พร้อมกับตรวจสอบรางน้ำฝน ที่ใช้งานมานาน เพื่อการใช้งานรางน้ำฝนที่มีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานรางน้ำฝน โดยในการทำความสะอาด และตรวจสภาพรางน้ำฝน ได้พบจุดแตกในตำแหน่งของรายต่อรางน้ำฝนเดิม ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้ำฝนไหนย้อนเข้าใต้หลังคา ทางกิจเจริญ รางน้ำฝน จึงดำเนินการซ่อมแซมจุดที่ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม