ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีแผนการปรับปรุงอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (Student Activity Center) ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เพื่อให้บุคคลกรในหน่วยเข้าปฏิบัติ ได้เต็มพื้นที่ 

สำรวจหน้างาน ก่อนปรับปรุงหลังคา และรางน้ำฝน

รางน้ำฝนเดิมบนอาคาร เกิดรอยรั่วบริเวณจุดเชื่อมเดิม เนื่องจากมีเศษฝุ่นดิน เศษใบไม้สะสมบนรางน้ำฝน ทำให้น้ำฝนขังในราง เมื่อขังเป็นเวลานานส่งผลให้รอยต่อที่เชื่อมด้วยตะกั่วเกิดความเสียหายได้
หากรางน้ำฝนเสีย อาจะส่งผลให้ฝ้าเพดานเสียหายได้

งานทำความสะอาดรางน้ำฝน ซ่อมรางน้ำฝน

อาคารที่มีต้นไม้ปกคลุม จะเป็นต้องมีการตรวจสอบสภาพหลังคาและรางน้ำฝน หากมีเศษกิ่งไม้หรือเศษใบไม้สะสมในรางน้ำฝนทำให้รางน้ำฝนอุดตัน จะส่งผลให้รอยต่อของรางน้ำฝนลดประสิทธิภาพลง ถึงขั้นรางน้ำฝนรั่วได้ 

ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้เห็นถึงความสำคัญ ให้มีการตรวจสอบ พร้อมปรับปรุง จุดที่เสียหาย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น น้ำฝนรั่วซึม ทำให้ฝ้าเพดานเกิดความเสียหายได้