อาคารที่มีต้นไม้ปกคลุม จะเป็นต้องมีการตรวจสอบสภาพหลังคาและรางน้ำฝน หากมีเศษกิ่งไม้หรือเศษใบไม้สะสมในรางน้ำฝนทำให้รางน้ำฝนอุดตัน จะส่งผลให้รอยต่อของรางน้ำฝนลดประสิทธิภาพลง ถึงขั้นรางน้ำฝนรั่วได้ 

ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้เห็นถึงความสำคัญ ให้มีการตรวจสอบ พร้อมปรับปรุง จุดที่เสียหาย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น น้ำฝนรั่วซึม ทำให้ฝ้าเพดานเกิดความเสียหายได้