กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน บริเวณทางขึ้นรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้า ซึ่งภายในพื้นที่จะมีบ้านพักสำหรับนายทหาร

สำรวจหน้างานก่อนการติดตั้งรางน้ำฝน

บ้านพักนายทหาร ได้มีการติดตั้งรางน้ำฝนเดิมก่อนแล้ว โดยใช้เป็นรางน้ำฝนไวนิล uPVC ยี่ห้อ SCG ซึ่งรองรับน้ำฝนจากหลังคาอาคารที่มีความยาว 16 เมตร ได้เป็นอย่างดี แต่หลังจากมีการเพิ่มความสูงของหลังคา ซึ่งสูงมากว่ารางน้ำฝนไวนิล ร่วม 15 cm. ส่งผลให้น้ำฝนหลุดออกนอกรางน้ำฝนเดิม ทางผู้ดูแลบ้านพัก จึงให้มีการปรับรูปแบบรางน้ำฝนใหม่เพื่อรองรับน้ำฝนได้มีประสิทธิภาพที่สุด

ออกแบบรางน้ำฝน และพับขึ้นรูปตามแบบ

กิจเจริญ รางน้ำฝน มีทีมออกแบบรางน้ำฝน เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่การใช้งาน โดยรูปแบบรางน้ำฝน จะต้องมีความสูงเหนือกว่าระดับหลังคาที่ติดตั้งใหม่ เพื่อรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส

รื้อถอนรางน้ำฝนเดิม พร้อมติดตั้งตะขอรับราง และติดตั้งรางน้ำฝนใหม่ โดยใช้เป็นตะขอรับรางสเตนเลส พร้อมรางน้ำฝนสเตนเลสเกรด304 หนา 0.4mm. ขนาดตามแบบ