สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง จังหวัดแพร่ (สคน.แพร่) ภายในพื้นที่จะมีอาคารสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และห้องน้ำสาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้สถานที่ ซึ่งอาคารสำนักงานและห้องน้ำสาธารณะ จะติดตั้งรางน้ำฝน โดย

  • อาคารสำนักงานจะใช้รางน้ำฝนสเตนเลสเกรด304 ความหนา 2.0mm. พับขึ้นรูปตามแบบก่อสร้าง
  • รางน้ำฝนห้องน้ำสาธารณะรางน้ำฝนสเตนเลสเกรด304  รูปแบบมาตราฐาน (Standard type)

Fabrication work งานเชื่อมโครงเหล็กรับรางน้ำฝน สำหรับอาคารสำนักงาน

งานติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส304 หนา 2.0mm. สำหรับอาคารสำนักงาน