คุณลูกค้า ได้ปรับปรุงบ้านใหม่ (Renovate) เพื่อปรับปรุงด้านการประโยชน์ใช้สอยให้ได้เต็มประสิทธิภาพ และเพิ่มความสวยงามให้แก่ตัวบ้าน

สำรวจหน้างาน ก่อนการติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส

เมื่อต่อเติมหลังคาพื้นที่จอดรถ โดยมีรางน้ำฝนบ้านข้างเคียงเดิมที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้ว เกิดมีช่องว่าง ทำให้น้ำฝนไหลลงช่องว่าง เพื่อแก้ปัญหาน้ำฝนไม่เต็มพื้นที่ จึงได้พับขึ้นรูปรางน้ำฝนใหม่

ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลสเกรด304 หนา 0.4mm.

รื้อถอนรางน้ำฝนเดิม พร้อมติดตั้งรางน้ำฝนใหม่ พับขึ้นรูปตามขนาดของพื้นที่หน้างาน เพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำฝน