รางน้ำฝนเดิมที่ติดตั้งบนอาคารเก่าแก่ อายุมากกว่า 100 ปี

สำรวจรางน้ำฝน และท่อน้ำฝนเดิม

ท่านเจ้าของอาคารต้องการให้คงสภาพวัสดุเดิมให้มากที่สุด โดยจากการสำรวจหน้างานได้พบว่า รางน้ำฝนเดิม มีจุดรั่วที่รอยต่อของราง และท่อน้ำฝนหลุดในบางช่วง

ซ่อมแซมรางน้ำฝน ซ่อมแซมท่อน้ำฝน

ซ่อมแซมรางน้ำฝนเดิมที่ชำรุด และซ่อมแซมท่อน้ำฝน พร้อมต่อท่อน้ำฝนใหม่ในช่วงปลายท่อ