น้ำฝนล้นรางน้ำ เกิดได้จากหลายสาเหตุ และหนึ่งในสาเหตุที่เกิดน้ำฝนล้นรางน้ำ ซึ่งในเคสนี้ กิจเจริญรางน้ำฝน ได้ตรวจสอบ พร้อมแจ้งแนวทางแก้ไขปัญหาให้ทางลูกค้าทราบโดยสาเหตุเกิดจาก คราบตะไคร่หรือผงฝุ่นที่สะสมบนรางน้ำฝนเป็นเวลานาน ไปอุดในช่องระบายน้ำฝน ทำให้น้ำฝนไหลผ่านได้อยากแนวทางแก้ไขปัญหา ทำความสะอาดรางน้ำฝนและท่อ เพื่อให้รางน้ำฝนมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ดีขึ้นพร้อมติดตั้งตะแกรงสเตนเลส ขนาด 5 นิ้ว เพื่อให้ตรงกับความกว่างของรางน้ำฝน