รางน้ำฝนที่ติดตั้งบนหลังคาพื้นที่จอดรถตู้สายงามวงศ์วาน ความยาวหลังคารวม 30 เมตร

สำรวจหน้างาน ก่อนติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี

รางน้ำฝนสังกะสีเดิมเกิดสนิม ทำให้รางน้ำฝนชำรุด และรางน้ำฝนตกท้องช้าง ทางคุณลูกค้าต้องการเปลี่ยนใหม่ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

รื้อถอนรางน้ำฝนเดิม ก่อนติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี

รางน้ำฝนสังกะสีเดิมชำรุดเกือบทั้งหมด กิจเจริญ รางน้ำฝน ได้ทำการรื้อถอนรางน้ำฝนเดิม ก่อนการติดตั้งรางน้ำสังกะสีขนาด 6 นิ้วใหม่