ปัญหาน้ำไหลย้อนขึ้นบนฝ้า!!สาเหตุหนึ่งที่มักเกิดขึ้นได้ คือปลายแผ่นหลังคาสั้น โดยมีความยาวน้อยกว่า 10 cm. เมื่อเวลาฝนตกที่หนักและรุนแรง น้ำฝนจะกระทบในรางน้ำฝน แล้วเกิดการสะท้อนของน้ำ เข้าตามช่องว่างที่ปลายหลังคาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ทางทีมจริงเสนอ อุปกรณ์ Flashing เพื่อกันน้ำไหลย้อนเข้าปลายช่องหลังคาทางเจ้าบ้านเห็นว่ารางน้ำฝนเดิม มีความเก่าและบางจุดชำรุด จึงเปลี่ยนใหม่หมดทั้งหลัง ความยาวรวม 30 เมตร พร้อมติดตั้งท่อน้ำฝนใหม่หมด

สำรวจหน้างาน ก่อนติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส304 หนา 0.4mm.

งานรื้อถอน และติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส304 หนา 0.4mm. สำหรับอาคารสำนักงาน