รางน้ำฝนเดิมที่ติดตั้งบริเวณหลังคาชั้น1 ของอาคารมีบางส่วนที่ชำรุด เนื่องจากผ่านการใช้งานมานาน ต้องมีการทำความสะอาดรางน้ำ ตามรอบระยเวลา หรือ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพรางน้ำด้วยในคราวเดียว

สำรวจหน้างาน เพื่อประเมินการปรับปรุง และซ่อมแซมรางน้ำ

จากการสำรวจหน้างาน พบว่ารอยเชื่อมรางน้ำฝน ที่เชื่อมด้วยตะกั่วชำรุด พบรอยแตกของจุดเชื่อมรางน้ำสาเหตุของรอยแตก: รางน้ำฝนที่ใช้เป็นเวลานานมีโอกาสเกิดรอยเชื่อมแตกได้ เนื่องจากสภาพอากาศทั้งร้อนและเย็นที่สะสมบนรางน้ำฝนเวลานานส่งผลให้รางน้ำหดตัวได้ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้รอยเชื่อมแตก หรือแม้กระทั่งเศษขยะที่สะสมค้างบนรางน้ำฝนเป็นเวลานาน ส่งผลให้ตะกั่วร่อนและหลุดได้แนวทางป้องกัน: ควรทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพรางน้ำฝน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

งานซ่อมแซมรางน้ำฝนสเตนเลส

ขั้นตอนการซ่อมแซมรางน้ำฝนเดิม ในรูปแบบนี้หน้างานนี้ ต้องเปิดแผ่นหลังคาออกก่อนเพื่อเชื่อมรางน้ำฝนจากด้านบน เนื่องจากพื้นที่ด้างล่างถูกปิดฝ้าเรียบร้อยแล้ว