จากการสำรวจหน้างาน พบว่าอาคารของโครงการจะมีความสูงมากกว่า 7 เมตร และมีพื้นที่สามารถตั้งบันไดขึ้นทำงานได้ ทางทีมจึงเลือกแนวทางนี้ ตำแหน่งของรางน้ำฝนที่จะติดตั้งจะมีหลังคาชนิดกระจก จึงจะต้องยืนทำงานในบริเวณดังกล่าว จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก