กิจเจริญ รางน้ำฝน เข้าสำรวจพื้นที่ก่อนการติดตั้ง

ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี และตะเข้รางสังกะสี ในโครงเหล็กรับรางเรียบร้อย