การติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส และท่อน้ำฝนสแตนเลส เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณะ กุฏิ, อุโบสถ ภายในวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในการติดตั้งรางน้ำฝนจะต้องยกแผ่นกระเบื้องหลังคา (ซึ่งเป็นหลังคากระเบื้องว่าว หรือ Kite roof tiles ซึ่งเป็นที่นิยมใช้มานานสำหรับสถาปัตยกรรมแบบไทย) เพื่อให้สามาถติดตั้งได้ชิดขอบเชิงชายมากทุี่สุด