กิจเจริญ รางน้ำฝน ได้โจทย์จากคุณลูกค้ามาว่า “ผมเป็นชื่นชอบในการอาหาร และต้องการทำอาหาร อย่างจริงจริง ช่วยทำชุดเครื่องดูดควันให้ผมหน่อย ในความยาว 2.25m.” เมื่อได้ตามต้องการของลูกค้าแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของกิจเจริญ รางน้ำฝน ที่ต้องจัดการความต้องการนั้นได้สำเร็จ 

กิจเจริญ รางน้ำฝน จึงนำเสนอรูปแบบ, วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ โดยชิ้นงานทั้งหมดของชุดปล่องใช้เป็นงานสแตนเลส โบลเวอร์ยี่ห้อ Venz พร้อมเหล็กแท่นเครื่อง และชุดครอบสแตนเลสเพื่อป้องกันฝน