กิจเจริญ รางน้ำฝน ติดตั้งราวบันไดสแตนเลส ตามขนาดพื้นที่หน้างาน ติดตั้งบนพื้นเดิม ซึ่งการติดตั้ง อาจจะพบงาน Unseen ที่แบบก่อสร้างไม่ได้ระบุไว้ เช่นงานใต้ดิน ซึ่งเมื่อเจาะยึดราวจับบนพื้น อาจพบแนวท่อได้ ซึ่งเมื่อโดนแนวท่อ ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน