ติดตั้งรางน้ำฝนหลังคาจอดรถ ในรูปแบบหลังคาซ้ายและหลังคาขวา เข้าหากันโดยมีรางน้ำฝนตรงกลางเพื่อรองรับรางน้ำฝนทั้งสองฝั่ง

สำรวจหน้างาน ก่อนติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส304 หนา 0.7mm.

สำรวจหน้างาน เพื่อวัดขนาดและระยะจริงของรางน้ำฝนก่อนการผลิตชิ้นงาน เพื่อติดตั้ง 

งานติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส304 หนา 0.7mm. สำหรับหลังคาเดี่ยว

ติดตั้งตะขอสเตนเลส สำหรับรบรางน้ำฝน ระยะติดตั้ง 1 ชิ้น/50cm. (@50) เพื่อรับน้ำหนักของรางน้ำฝน และน้ำฝน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส304 หนา 0.7mm. สำหรับหลังคาคู่

รางน้ำฝนที่รองรับน้ำจากหลังคาคู่ จะใช้รูปแบบรางน้ำฝนปีกรางน้ำสอดใต้หลังคาเพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อนใต้หลังคา