ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส หนา 1.2mm. พับขึ้นรูปตามแบบก่อสร้าง รอยต่อเชื่อด้วยอาร์ก้อน ราคารางน้ำฝนสแตนเลส หนา 1.2mm. แสดงใน BOQ ในรูปแบบหมวดวัสดุ และหมวดค่าแรง เพื่อการเปรียบเทียบได้ง่าย

ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลสเกรด304 หนา1.2mm. ใน Zone A