อาคารสำนักงานในกรุงเทพ ก็มีความจำเป็นที่ต้องทำความสะอาดรางน้ำฝน เพื่อป้องกันรางน้ำฝนอุดตัน และป้องกันความเสียจากน้ำฝนรั่วซึมหรือน้ำฝนล้นรางน้ำ

สำรวจพื้นที่ก่อนทำความสะอาดรางน้ำฝน

ทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร A และอาคาร B ที่มีหลังคา และมีรางน้ำฝนสำหรับรับปริมาณน้ำฝน ไม่ให้ลงสู่พื้นในปริมาณมากพื้นที่หลังคาและรางน้ำฝนจะมีต้นไม้อยู่ใกล้ ส่งผลให้ใบไม้หล่นลงในรางน้ำ และเกิดการอุดตันในระดับหนึ่งทาง บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้เห็นถึงความสำคัญ ต่อผู้ใช้พื้นที่ เพราะอาจะเกิดความเสียหาย และอุบัติเหตุได้ในอนาคต ถึงได้ให้ดำเนินการสำรวจและทำความสะอาดรางน้ำฝนในพื้นที่ดังกล่าว