รางน้ำฝนสแตนเลสเกรด 304 หนา 1.0mm. พับพิเศษ เชื่อมอาร์ก้อน ติดตั้งบนอาคารโรงงานบนความสูง 12 เมตร การทำงานบนพื้นที่สูงจำเป็นต้องมีระบบ Safety ในมาตราฐานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน