รางน้ำฝนสังกะสีที่ชำรุด เนื่องจากเกิดสนิมทำให้รางน้ำฝนผุพัง กิจเจริญ รางน้ำฝน ได้ดำเนินการซ่อมแซม โดยเปลี่ยนรางน้ำและกรวยน้ำฝนในตำแหน่งที่ชำรุด พร้อมทำการปรับระดับเพื่อการระบายน้ำฝนที่ดีขึ้น