รางน้ำฝนที่ติดตั้งภายในโครงการ ของพื้นที่ขายที่ จตุจักร เป็นรางน้ำฝนที่มีความยาวตามโครงหลังคา

สำรวจหน้างาน สำนักงานขาย JJ Wood

ทำความสะอาดรางน้ำฝน

ทำความสะอาดรางน้ำฝน ก่อนการติดตั้งท่อน้ำฝน PVC เพิ่มเติม เนื่องจากบนรางน้ำฝนเดิมมีเศษขยะสะสมจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่การทำงานจำกัด ในขั้นตอนการทำความสะอาดรางน้ำฝน จำเป็นต้องเปิดแผ่นหลังคา เพื่อการ ทำความสะอาดรางน้ำฝน ได้อย่างครอบคลุมทุกตารางนิ้ว 

ติดตั้งท่อน้ำฝน PVC เพิ่มเติม

หลังจากขั้นตอน ทำความสะอาดรางน้ำฝน แล้ว ทีม กิจเจริญ รางน้ำฝน ได้ดำเนินติดตั้งท่อน้ำฝนเพิ่ม เนื่องจาก รางน้ำฝนเดิม ของโครงการ ทิศทางของน้ำฝนไหลไม่ลงท่อน้ำฝนได้เต็มประสิทธิภาพ

ปัญหาน้ำฝนล้นราง เกิดได้หลายสาเหตุ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุคือ มีสิ่งอุดตันในรางน้ำฝน เนื่องจากพื้นที่หน้างาน เป็นรางน้ำฝนร่วม รางน้ำฝนที่เชื่อมยาวหลายคูหา มีความยากในการปรับระดับ เนื่องจากจะส่งผลกระทบในจุดอื่นๆ ได้ จึงเลือกแนวทาง เพิ่มท่อระบายน้ำฝน 1 จุด เพิ่ม ทำความสะอาดในรางน้ำ เพิ่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น

สิ่งปฏิกูลในรางน้ำฝน