ปัญหาน้ำฝนล้นราง เกิดได้หลายสาเหตุ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุคือ มีสิ่งอุดตันในรางน้ำฝน เนื่องจากพื้นที่หน้างาน เป็นรางน้ำฝนร่วม รางน้ำฝนที่เชื่อมยาวหลายคูหา มีความยากในการปรับระดับ เนื่องจากจะส่งผลกระทบในจุดอื่นๆ ได้ จึงเลือกแนวทาง เพิ่มท่อระบายน้ำฝน 1 จุด เพิ่ม ทำความสะอาดในรางน้ำ เพิ่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น

สิ่งปฏิกูลในรางน้ำฝน