การทำงานบนที่สูงต้องใช้ทีมช่างที่มีประสบการณ์ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (safety equipment) ต้องพร้อมอยู่เสมอ

โดยก่อนการทำงานต้องติดตั้ง Lifeline ในตำแหน่งที่แข็งแรงและปลอดภัย