รางน้ำฝนที่มีอายุการใช้งานมานาน ควรทำความสะอาด เพื่อลดการสะสมของเศษฝุ่น หรือเศษขยะ อีกทั้งยังเป็นการตรจสอบสภาพของรางน้ำฝน และสภาพของรอยเชื่อม รอยต่อ เพื่อทำการซ่อมแซมปรับปรุงในขั้นตอนต่อไป