ติดตั้งรางน้ำฝนบนสะพานลอย (Flyover) รูปแบบการติดตั้งจะได้ตะขอ (Bracket) รับรางน้ำชนิดสเตนเลส ความหนา 4mm. ระยะต่อจุด 50cm. เพื่อการถ่ายน้ำหนักของรางน้ำฝนออกมาสมบูรณ์ ที่สุด

ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลสเกรด304 หนา1.2mm. ใน Zone C