ทำความสะอาดรางน้ำฝนปีละครั้ง

รางน้ำฝน…ก็ต้องการ การดูแลเหมือนกัน 

รางน้ำฝนเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกัน และลดผลกระทบจากน้ำฝน ถ้าในรางน้ำฝนมีเศษใบไม้ หรือขยะสะสมอยู่ เป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ เพราะอาจจะเกิดน้ำล้นราง ไหลย้อนเข้าบนฝ้า ทำให้ฝ้าเสียหายได้

การป้องกันปัญหาที่จะเกิด ควรมั่นทำความสะอาดรางน้ำฝน นึกถึงแอร์บ้านที่เรายังต้องทำความสะอาดปีละ 1-2 ครั้ง รางน้ำฝนก็เช่นกัน ควรต้องทำความสะอาดเพื่อลดขยะสะสมในรางน้ำฝนเช่นกัน

หากมีเวลา หรือสะดวก ก็สามารถทำเองได้ โดยเตรียมบันไดสำหรับงานขึ้นไปเก็บซากใบไม้หรือขยะ ขึ้นตอนนี้อาจจะต้องมีผู้ช่วยเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจะเกิดขึ้น

เมื่อเจอซากใบไม้ หรือขยะก็จัดการเก็บให้สะอาด เพื่อให้การระบายน้ำฝนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม

หากไม่มีเวลา หรือไม่สะดวกทำความสะอาดรางน้ำฝน ทางกิจเจริญ รางน้ำฝน มีบริการทำความสะอาด รางน้ำฝน และท่อน้ำฝน โดยมีค่าบริการเริ่มต้น 2,500 บาท ในความยาวไม่เกิน 10 เมตร หลังจาก 10 เมตรคิดค่าบริการเพิ่มเมตรละ 150 บาท
สนใจติดต่อได้ที่ กิจเจริญ รางน้ำฝน