ติดตั้ง Exhaust Duct โรงงาน : บริษัท แม่พิมพ์ จำกัด

บริษัท แม่พิมพ์ จำกัด ผลิตแม่พิมพ์ไดคัท (Cutting Die) สำหรับใช้ในโรงงานผลิตกล่องลูกฟูกและกล่องกระดาษแป้ง และผลิตแม่พิมพ์พิมพ์ (Flexography Printing Plate) รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบ CAD/CAM เพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

ติดตั้งรางน้ำฝนสเตนเลส โรงงาน VET Inter Business

บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด ผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์ และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ได้ขยายโรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น ในรายละเอียดโครงสร้างของอาคาร กิจเจิรญ รางน้ำฝนได้ติดตั้งรางน้ำฝนเกรด 304 พับขึ้นพิเศษตามแบบ รอยต่อเชื่อมด้วยอาก้อน เพื่อความแข็งแรง ความยาวตัวอาคารร่วม 90 เมตร

เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่ คลังสินค้า Suzuki world

แผ่นหลังคาโปร่งแสง ลอนคู่ ที่มีอายุการใช้งานมานานเกิน10 เริ่มเสื่อมคุณภาพทาง Suzuki world จึงได้จัดเปลี่ยนแผ่นหลังคาโปร่งแสง ลอนคู่ เป็นแผ่นกระเบื้องลอนคู่ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝน ไม่ให้สินค้าที่จัดบรรจุแล้วเสียเกิดความเสียหาย โดยการเปลี่ยนในครั้งนี้ดำเนินการเปลี่ยนคลังสินค้าทั้ง 2 อาคาร

ติดตั้งและซ่อมแซมรั้วลวดเหล็ก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักศึกษาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยทำการซ่อมแซมรั้วลวดเหล็กที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ ในการซ่อมแซมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีความไว้วางใจให้ กิจเจริญ รางน้ำฝน ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม โดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุเดิมที่เสียหายไป