กิจเจริญ รางน้ำฝน ติดตั้งปล่องดูดควันภายในบ้านพักอาศัย ติดตั้งท่อ exhaust อุตสาหกรรม, ติดตั้ง air duct ในอาคาร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี