รางน้ำฝนแอ่น สามารถแก้ไขได้

รางน้ำฝนแอ่น สามารถแก้ไขได้ แต่ต้องหาสาเหตุก่อนว่า รางน้ำฝนแอ่น จากสาเหตุใด ซึ่งสาารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า โดยอาจจะเกิดจาก รางน้ำฝนเสียชำรุดเสียหายโดยรอยต่อรางหลุด, Support รับรองเสียหาย หรืออาจจะเป็นเชิงชายชำรุด เมื่อพบสาเหตุแล้วก็สามารถแก้ได้อย่างตรงจุด โดยเมือมีการซ่อมแซมรางน้ำแอ่น สิ่งที่สำคัญคือ ต้องปรับระดับรางน้ำฝนให้อยู่ในระดับเดิม เพื่อให้การระบายน้ำฝนมีประสิทธิภาพ

Comments are closed.